A Vadon Egyesület eszközbeszerzései az erdei iskoláért

 

A Vadon Egyesület által szervezendő természetnevelési foglalkozásoknak a "Rókavár Erdei Iskola" ad jelenleg otthont, óvodások és iskolások számára. Az erdei iskola fő célja a gyerekek környezettudatos szemléletének kialakítása, természeti értékeink védelme, népszerűsítése, hogy felnőttként is felelősségteljes, környezetvédő, hasznos tagjai legyenek társadalmunknak.

A Vadon Egyesület eszközbeszerzései pályázat keretén belül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 900.000 ezer -Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Vadon Egyesületnek eszközbeszerzés céljából a "Rókavár Erdei Iskola" számára. A támogatás összegéből a következő eszközök kerültek beszerzésre: okostábla és didaktikai fejlesztő játékok. Az új eszközök hozzájárulnak a akadálymentes tevékenységekhez, valamint minőségi, a mai modern igényeknek megfelelő természeti oktatás nyújtásához a gyerekek számára. 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Lovassport program támogatása - az Egyesület fejlesztéseinek támogatása

A Vadon Egyesületet a Kovászna megyei, a sepsiszentgyörgyi, az árkosi és a rétyi önkormányzat hozta létre 2012-ben.  Az egyesület 2013-tól a megyeszékhelyi, nagy sikernek örvendő Vadászati Múzeum működtetésére kapott megbízást, 2022 tavaszán indította be tevékenységeit a Rókavár Erdei Iskola, illetve évek óta társszervezője a legrangosabb erdélyi lovas eseménynek, a Székely Vágtának. A Székely Vágta célja bemutatni a székelyföldi magyar kulturális örökséget, lovaskultúrát mind az itt élők, mind az ide látogatók számára, fontos célkitűzése a hagyományok felelevenítése és a köztudatba való bevezetése. A rendezvényen kiemelten foglalkozunk az ifjú korosztállyal, gyermekvárost építünk, ahol a játékok, foglalkozások és lovas programok révén igyekszünk megismertetni a székely lovaskultúrát. Évente több hagyományápoló lovas tábort szervezünk, ahol tapasztalt oktatók segítségével közel 100 városi kisiskolás és gimnazista kerül közelebb a lovakon keresztül a természethez, a történelemhez, népünk elfeledett, de újabban feléledő hagyományaihoz. Benedekmezőn, 2015-ben nyílt meg a Székelyföldi Lovasközpont, ahol szakképzett lovastréner irányítása alatt gyerekek és felnőttek tanulhatnak lovagolni, lovakkal foglalkozni, az egész család számára  tartalmas nap eltöltésére ad lehetőséget a létesítmény. Ennek a projektnek a részeként jött létre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának a finanszírozásával egy komplex infrastrukturális beruházás,egy fedett lovarda. Így a klasszikus, edzőpálya mellett a fedett lovardában, illetve gyakorlópályán lehet lovassportokat gyakorolni. Az Egyesület, korosztálytól függetlenül igyekszik minél szélesebb körben megszólítani a székelyföldieket, múltjuk megismerésére, tiszteletére, hagyományaik méltó ápolására és továbbadására ösztönözve. Ebben a kontextusban a Székelyföldi Lovasközpont felértékelődik, reméljük, hogy közösségünk számára a hozáadott érték felbecsülhetetlenné válik. A Vadon Egyesület által működtetett Székelyföldi Lovasközpontot évről-évre egyre többen keresik fel, nagy a lovaglás iránti érdeklődés. A látogatók száma meghaladja évente a 2500 főt.

Egyesületünk fontosnak tartja a létesítmény fejlesztését, ugyanakkor elkerülhetetlen a bővítés, illetve a használatban levő ingatlanok felújítása, egyrészt a lovasoktatás kapcsán, másrészt nagyobb versenyekre alkalmas helyszínként is be tudnánk kapcsolódni a lovassportok vérkeringésébe.

A nemrég átadott fedett lovarda mellett, a lovas központban több régi  ingatlan is található. 2022 nyarán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott 4.000.000 forint értékű támogatásból sikerült felújítani/átalakítani két, az 1970-es években emelt épületet. Az egyik egy lóistálló, melynek tetőszerkezete került felújításra. A másik, egy több célra épült létesítmény, ami egy mai igényeket kielégítő vizes blokká alakítatott át, zuhanyzókkal és illemhelyekkel ellátva. A támogatásból fennmaradt 200.000 HUF összeget,  lovas felszerelés, pontosabban  három darab nyereg vásárlására használnáltuk fel.

     

 

 

 

 

 

A Vadon Egyesület eszközbeszerzései az erdei iskoláért

 

A Vadon Egyesület által szervezendő jövőbeni természetnevelési foglalkozásoknak a "Rókavár Erdei Iskola" ad majd otthont, óvodások és iskolások számára. Az erdei iskola fő célja a gyerekek környezettudatos szemléletének kialakítása, természeti értékeink védelme, népszerűsítése, hogy felnőttként is felelősségteljes, környezetvédő, hasznos tagjai legyenek társadalmunknak.

A Vadon Egyesület eszközbeszerzései az erdei iskoláért pályázat keretén belül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 700.000 ezer -Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Vadon Egyesületnek eszközbeszerzés céljából a "Rókavár Erdei Iskola" számára. A támogatás összegéből a következő eszközök kerültek beszerzésre: televízió, laptop, multifunkcionális nyomtató, laminálógép, vetítővászon, mikroszkópok, biológiai szemléltető eszközök. Az új eszközök hozzájárulnak a zökkenőmentes tevékenységekhez, valamint minőségi, a mai igényeknek megfelelő természeti oktatás nyújtásához a gyerekek számára.

https://www.facebook.com/R%C3%B3kav%C3%A1r-Erdei-Iskola-%C8%98coala-P%C4%83durii-Vizuina-Vulpii-107999411863631/photos/pcb.143600461636859/143600261636879/

 

https://www.facebook.com/asociatia.vadonegyesulet/photos/pcb.5486517204739883/5486516334739970/

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás

Kárpát-medencei Kincsestár

Hungexpo, Budapest, 2021. szeptember 27. – október 14.

 

Az Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás egyik legkülönlegesebb pavilonja a Kárpát-medencei Kincsestár volt, amely a határon túli magyar vadászati és kulturális emlékek és hagyományok témájú kiállításnak adott otthont. A világkiállítás szervezői a Vadon Közhasznú Egyesületet kérték fel ennek a pavilonnak a megtervezésére és legyártására, valamint a Kárpát-medencei kiállítási anyag összegyűjtésére, a 8 országra – Románia, Ukrajna, Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Szerbia és Magyarország – kiterjedő kutatómunka megszervezésére, koordinálására és a kiállítás megrendezésére.

A 190 négyzetméteres alapterületű pavilon tervezője és kivitelezője egy sepsiszentgyörgyi illetőségű, több évtizedes tapasztalattal rendelkező, épülettervezésben, belső dizájnban és filmek díszlettervezésében, kivitelezésében jártas cég volt, Damokos Csaba látványtervező vezetésével. Az épület felülnézetből egy keresztre hasonlított – utalva ezzel Szent Hubertusra, a vadászok védőszentjére, de jelölte a négy égtájat is. Lényegében négy zsindellyel fedett vadászkunyhó nézett a négy égtáj irányába, visszaidézve azokat a havasi vadásztanyákat, amelyeket annyira szerettek a híres magyar vadászok, mint például Széchenyi Zsigmond, Fekete István, Kittenberger Kálmán, Nádler Herbert és sokan mások.

A kiállítás koncepciójának kidolgozását és kivitelezését egy interaktív múzeumi kiállításokra szakosodott szakértői és kreatív csapat végezte, dr. Kinda István néprajzkutató, főmuzeológus, illetve Baróti Hunor képzőművész, látványtervező vezetésével. A nagyszabású pavilon- és a kiállításépítő vállalkozás koordinátora dr. Demeter János, a Vadon Közhasznú Egyesület és a Székelyföldi Vadászati Kiállítás ügyvezető igazgatója volt.

Kiállításunk a Kárpát-medencei magyar vadászati múlt 1000 esztendejét ölelte át. Történelmi tájegységeink: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Burgenland, Muravidék, Drávaszög, Délvidék gazdag vadászati kultúráját ikonikus személyiségek, nemzeti jelentőségű nyelvemlékek, kiemelt építészeti örökségelemek és féltve őrzött műkincsek fémjelzik. A természet és az ember kapcsolatát az önfenntartási célú vadászattól a tervszerű vadgazdálkodásig követtük nyomon. Nemes hagyományaink, örökölt virtusunk és vadjaink feltétlen tisztelete jelzi, hogy a honfoglalás óta a Kárpát-medencei magyar EGY A TERMÉSZETTEL.

Az épület tervezésével és elemeinek legyártásával egyidejűleg elkezdődött az a mintegy nyolc hónapig tartó, közgyűjteményekben, kutatóintézetekben, levéltárakban, könyvtárakban zajló kiterjedt kutatómunka, amely megvetette a kiállítás szakmai alapjait. A kiállítás impresszumában ennek megfelelően 11 kutató és mintegy 20 közreműködő intézmény szerepel.

A pavilonban helyet kaptak a felvonultatott értékek: trófeák, amelyek ott voltak a vadászok szobáiban, de soha nem kerültek kiállításra, festmények, szobrok, középkori lándzsák, íjak, nyílvesszők másolatai, öreg fegyverek, híres emberek vadászfotói, terítékfotók, régi könyvek, vadászathoz kötődő régi dokumentumok, vadászkészségek, lőporszaruk, kések, fotók híres kutyákról, régi havasi vadásztanyákról, híres vadőrökről, régi kézzel írott receptek, vadászszékek, vadászbotok – minden olyan tárgyi és dokumentációs emlék, ami vadászati kulturális értéket képvisel.

Hangsúlyos volt Székelyföld tematikája, mely ikonikus nagyvadunk, a medve köré épült. A medve és az ember kapcsolatát a honfoglalás korától a 20. század végéig vázoltuk fel, az önfenntartástól a nemesi bátorságpróbákon keresztül az exkluzivista vadászatokig. A medve számunkra identitásformáló tényező. A medve és az ember együttélésének és egymással való viaskodásának a történeti bemutatásán keresztül lényegében önmagunkról beszéltünk: arról, hogy a medve milyen kultúraformáló erőt jelent, milyen tárgyi és szellemi örökség létrejöttét, hagyományok, szokások kialakulását segítette elő térségünkben az elmúlt évezredben.

A Kárpát-medencei értéktár történeti hangvételű kiállítása grandiózussága mellett mindvégig emberi léptékű maradt. Látványközpontúságán túl határozott ismeretátadó jellegű, kérdéseket vetett fel, válaszadásra késztetett.

A különböző történelmi korszakok illusztrálása 3 síkon történt meg: a) a korszakot röviden/címszavakban bemutató főszöveg mellett a történetírás alapján híres/hírhedt vadászok hírében álló személyiségek által azonosítható arcot, vadászati stílust, koreszmét rendeltünk mellé, b) a korszakban keletkezett/a korszakra utaló vizuális elemek – rajzok, festmények, metszetek, fotók, videó – nyomtatott/digitális megjelenítésű felhasználásával képileg is megragadhatóvá tettük mondanivalónkat, c) a korszakra utaló eredeti műtárgyakon/replikákon keresztül materializáltuk az átadott információt.

A kiállítás témáját eredeti öreg vadász adatközlőtől származó, videóra vett és médiadizájner által feldolgozott fordulatos igaztörténetek, vadásztörténetek révén hoztuk közelebb a látogatóhoz. A videóra vett, háromszéki dialektusban elhangzó személyes élmények előadása, illetve a programozott tartalom révén a vadász látogatók általi meginterjúvolási lehetősége képezte a tárlat gerincét és fő vonzerejét.

A felkutatott értékek feldolgozását számos szakember és vállalkozás végezte: a videóinterjú elkészítésében néprajzi szakértő, operatőr, az utómunkát végző vágó dolgozott, majd a nyersanyagot informatikusok által programozott érintőképernyős vezérléssel tettük vetíthetővé, melyet előzőleg médiadizájner készített elő, adaptált a háttérben futó drónos természetfilm előterébe. Három darab nagyon látványos, a Kárpátokban filmezett drónos rövidfilmet a magyarországi FilmEver Filmstúdiótól rendeltünk meg.

Az olyan látványelemek, mint a Csíki Székely Múzeumban őrzött 1686-os datálású lőportartó szaru vagy a Metropolitan Museum of Art gyűjteményének darabjai között lévő Mátyás király számszeríja szintén mozgóképszerkesztésben és számítógépes programozásban alkotó szakemberek segítségével kerültek közszemlére.

A tárlaton helyet kapott rekonstrukciókat – lándzsák, íjak, nyílhegyek – délvidéki és székelyföldi másolatkészítők és díszműkovácsok készítették el. A kiállítás szövegeit egy neves kolozsvári fordítóiroda ültette át angol nyelvre. A szövegek és történeti illusztrációk grafikai megtervezését gyergyószentmiklósi tervezőiroda végezte el. A közreműködő kivitelező cégek között asztalosmunkával és üvegfeldolgozással, illetve villanyszereléssel foglalkozók voltak. A pavilonbelső berendezését a szakmai koncepciót összeállító muzeológus végezte, a látványtervezővel közösen.

A kiállítás 20 napos nyitvatartása alatt a Hungexpo fő belépőkapuja mellé pozícionált Kárpát-medencei pavilont látogatók tízezrei – saját számolásunk szerint minimum 60 000 fő – keresték fel. Hisszük, hogy szándékunk, üzenetünk célba ért e kiállítás megszervezésével: a Kárpát-medence 8 országába szakadt magyarság a vadászat révén az elmúlt 1000 évben maradandó értéket tett le a nemzetközi közösség kultúrájának, történelmének, épített örökségének asztalára.

A kiállítási pavilon a Magyar Kormány, a Miniszterelnőkség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap ZRT támogatásával készült.

A Kárpát-medencei Kincsestár kiállítás a Magyar Kormány, a Miniszterelnőkség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap ZRT támogatásával jött létre.

A mai múzeumpedagógia nélkülözhetetlen segítsége: a Számítógép

A Vadon Egyesület egyik fő tevékenysége a Székelyföldi Vadászati Kiállítás működtetése. A múzeum keretén belül különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezünk óvodások illetve kisiskolások számára, az elméleti és gyakorlati tevékenységeket tematikus játékokkal, vizuális anyagokkal gazdagítva. A programot kézműves foglalkozás zárja. A
programok magas szintű megvalósításához, a tevékenységek előkészítését, információs-szemléltető anyagának valamint aktuális ismeretterjesztő anyagok, rövidfilmek, animációk szerkesztésének nélkülözhetetlen kelléke a modern számítógép, amelynek beszerzésére pályáztunk.
A mai múzeumpedagógia nélkülözhetetlen segítsége: a Számítógép pályázat keretén belül a Bethlen Gábor Alap támogatásával e programok gördülékenyebb megvalósításához vásároltunk egy számítógépet. A támogatás összege 5314 lej (350.000 Ft). Az új eszköz segítségével minőségi, színvonalas anyagokat tudunk előállítani. Ezek segítségével szeretnénk a Vadon egyesület céljait megvalósítani, ezek között nagy szerepet kap a gyerekek környezettudatos szemléletének kialakítása, természeti értékeink gondozása,
népszerűsítése, hogy felnőttként is felelősségteljes, környezetvédő, hasznos tagjai legyenek társadalmunknak.
https://www.facebook.com/asociatia.vadonegyesulet/photos/pcb.2754066757984955/2754029971321967/?type=3&theater


Fedett lovarda

Átadtuk a fedett lovardát, amely Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valamint Sepsiszentgyörgy önkormányzatának anyagi hozzájárulásával jöhetett létre. 2019-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., fedett lovarda megépítése folytatásának támogatása céljából 7.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Vadon Egyesület számára.

2018-ban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., fedett lovarda létrehozásának támogatása céljából 7.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Vadon Egyesület számára.
2017-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., fedett lovarda megépítése folytatásának támogatása céljából 7.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Vadon Egyesület számára.

Köszönjük a támogatást!
https://www.facebook.com/asociatia.vadonegyesulet/photos/pcb.2390204897704478/2390179744373660/?type=3&theater


Benedek Elek Emlékév

2019-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Benedek Elek emlékév megvalósításához 1.960.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Vadon Egyesület számára.
A Vadon Egyesület számos más intézettel és szervezettel közösen az elmúlt években is kitűnő lehetőséget biztosított arra, hogy a nemzeti kulturális értékeinket bemutathassuk.
Az idei évben a Benedek Elek Emlékévet választottuk, amely az összmagyarság ünnepe lett és ugyanakkor, egy jelentős évforduló, Benedek Elek születésének 160 és halálának 90 évfordulója.

Idén Benedek Elek születésének 160. és halálának 90. évfordulója előtt tisztelegve, a Vadon Egyesület, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet-Magyarországi Kulturális Központja és partnerségben a Bod Péter Megyei Könyvtárral, országos meseillusztrációs pályázatot hirdetett nagycsoportos óvodásoknak és kisiskolásoknak.
A beküldési határidőre: Erdély 11 megyéjéből, 67 településről, több mint 100 intézményből összesen 1552 pályamunka érkezett.
A díjazott munkák 2019 szeptemberében kiállításra kerültek Kisbaconban, majd novemberben Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parkban. A kiírás szerint, a gyerekek Benedek Elek 9 meséjéhez készítettek illusztrációkat.
A támogatásra szánt összeg egy része ily módon, egy mesés könyv kiadására volt felhasználva, amelyben a 9 Benedek Elek mese, magyar illetve angol és román nyelvű fordításban került kiadásra a gyerekek meseillusztrációival együtt.
Ismereteink szerint ez az első olyan mesés könyv Romániában, amely három nyelven tartalmazza Benedek Elek meséit. A könyvbemutató 2019. december 6-án volt megtartva.
2019. szeptember 30-án Benedek Elek emlékére fényfestésre és animáció bemutatására került sor a Bod Péter Megyei Könyvtár homlokzatán.

A Benedek Elek emlékév programjai sikeresnek bizonyultak.

Köszönjük a támogatást!
https://www.facebook.com/asociatia.vadonegyesulet/photos/pcb.2770229636368667/2770225463035751/?type=3&av=545365322188454&eav=Afbxd2Z_mXbrQ5WxlXjp2PtdAhVmZTfqYAByQ0pZhEr-MIj4LYizUNxThsURovoRuik&theater


„Napelemes kamerarendszer a székelyföldi vadvilág megismeréséhez”

A Vadon Egyesület fő célja Kovászna megye természeti értékeinek bemutatása és egy harmonikus kapcsolat biztosítása a turisztikai ágazat és a szociális, valamint a környezeti tényezők között.

A „Napelemes kamerarendszer a székelyföldi vadvilág megismeréséhez” pályázat keretén belül a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a tervezett programok megvalósításához, vásároltunk egy napelemes kamerarendszert. A támogatás összege 4795 lej (350.000 Ft).

A megvásárolt napelemes kamerarendszert a Vad-online programunkhoz fogjuk használni, amely segítségével költési időben, az egyesületünk honlapján élőben, nyomon követhetjük majd egy szürke gém párnál a tojásrakást, költést és fiókanevelést. Amely várhatóan 2019. március folyamán veszi majd kezdetét és a fiókák kirepüléséig tart.


Meghívó

A TransNatura Természetfotó Klub éves tárlata
Házigazda: Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója
A kiállítást megnyitja: Magdó István a Magyar Fotóművészek Világszövetségének (MFVSZ) erdélyi alelnöke
Megnyitó: 2018. február 28., szerda - 18.00 óra
Helyszín: Székelyföldi Vadászati Kiállítás, Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre utca 11

 


Hagyományteremtő lovastábor “Lóra”

A sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal és a Vadon Egyesület szervezésében, a  Bethlen Gábor Alap támogatásával, valamint a sepsiszentgyörgyi Sagittis Sicolorum Egyesület közreműködésével  2017. augusztus 14-19 között 42 résztvevővel,  kezdő és középhaladó csoport és 2017. augusztus 28 – szeptember  2 között  22 résztvevővel,  –haladó csoporttal valósult meg a “Lóra!” című negyedik alkalommal szervezett hagyományteremtő lovastábor Sepsiszentgyörgy határában levő Benedekmező táborában.

A Bethlen Gábor Alap 5760 lejjel (400.000 Ft) támogatta a hagyománytemtő lovastábor megvalósítását.


„Csillagászati távcső a csillagos égbolt megismeréséhez”

A Vadon Egyesület fő célja Kovászna megye természeti értékeinek bemutatása és egy harmonikus kapcsolat biztosítása a turisztikai ágazat és a szociális, valamint a környezeti tényezők között.

„Csillagászati távcső a csillagos égbolt megismeréséhez” pályázat keretén belül a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a tervezett programok megvalósításához, vásároltunk egy csillagvizsgáló távcsövet. A támogatás összege 5760 lej (400.000 Ft).

A megvásárolt csillagvizsgáló távcsövet a következő programjaink alkalmával fogjuk használni:

Egyesületünk fontosnak tartja a természetszeretet és a környezettudatos nevelést. Ennek érdekében különböző szabadtéri programok szervezését tervezzük a jövőben, ahol a gyerekek/érdeklődők megismerkedhetnek a minket körülvevő környezettel, élővilággal.

A jövő év folyamán különböző csillagászati események megfigyelésére, csillagászati túrákat, programokat szervezünk, ahol a csillagvizsgáló távcső segítségével vizsgáljuk a csillagos égboltot.


Díjugrató verseny
Benedekmező (Campul Benedek) 2017. szeptember 23.

A Vadon Egyesület által szervezett díjugrató versennyel kapcsolatos tudnivalók

A verseny pálya homokos, 50x40 m, a bemelegítő pálya pedig 20x30 m nagyságú. A helyszínen biztosított a lószállítók számára parkoló, a lovak ívóvize, széna, illetve szükség esetén kikötési lehetőség. A következő kategóriákban jelentkezhettnek a versenyzők:

 1. Ügyességi verseny kezdőknek- a lovasok egy ügyességi pályán haladnak végig lépésben vagy ügetésben. Ez a pálya járó iskolákat, szlalomokat, labirintust, szalma bálák közti átmenetelt, egy kisebb x akadályt tartalmaz. Minden elhibázott feladat teljesítésére 10 másodpercet adunk hozzá a versenyző idejéhez.

 2. Díjugratás 70-80 cm-en – a 70 cm-es kezdő díjugrató pálya hibátlan lovaglása esetén a versenyzők a 80 cm-es összevetésbe kerülnek.

 3. Díjugratás 90-100 cm-en- a 90 cm-es díjugrató pálya hibátlan lovaglása esetén a versenyzők a 100 cm-es összevetésbe kerülnek.

 4. Ügyességi verseny haladóknak

Nevezni lehet versenyszámonként több lóval is. A lovak több lovassal is indulhatnak.
A versenyben részt vehet minden olyan ló, amely egészséges, illetve rendelkezik érvényes lóútlevéllel és a kötelező vérvétel valamint oltások meglétét igazoló okmányokkal. A lovak egészségét a helyszínen állatorvos ellenőrzi.
Az ügyességi verseny résztvevői számára kötelező a teljes lovas öltözet és védőfelszerelés
A 70-80 cm-es és 90-100 cm-es szám versenyzői számára a védőfelszerelés mellett a zakó, fehér nadrág, versenying (vagy galléros póló) és nyakkendő viselése is elvárt, amennyiben az időjárás engedi. Kánikula esetén a zakó és a nyakkendő mellőzhető, esős időben az esőköpeny megengedett.
A program szeptember 23.-án, szombaton, délelőtt 10:00 órától kezdődik. A versenyzőknek versenyszámokra való regisztrálására 9:30-ig történik. Aki eddig az időpontig nem jelentkezik, nincs lehetősége részt venni a versenyen.
A kezdő ügyességi vetélkedő 10 órakor indul. Ezt a 70-80 cm-es kategória majd a 90-100 cm-es kategória, amelyet majd, a haladó ügyességi verseny követ.
A rendezvény a díjátadóval zárul.


A Vadon Egyesület versenyvizsgát hirdet egy szakfelügyelői állás betöltésére, a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Vadászati Kiállítás részlegére, programszervező/animátor és tárlatvezetői munkakörben, meghatározott időtartamra szóló munkaszerződésre.

 • követelmények:

  • művészeti vagy kommunikációs szakirányú, felsőfokú végzettség

  • a román és magyar nyelv kiválló ismerete

  • számitógép kezelői ismeretek

 • előnyt jelent:

  • szakmai tapasztalat

  • angol nyelvismeret

Jelentkezési iratcsomó leadási határideje: 2017. augusztus 23. A versenyvizsgára 2017. augusztus 25-én kerül sor, 10 órától.
Bővebb felvilágosítást a székhelyen, Szabadság tér, 7. sz. alatt, valamint a 0745473965 telefonszámon lehet kérni.
A vizsgán való részvételhez szükséges iratok:

 • kérvény;

 • személyazonossági igazolvány másolata;

 • a szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata;

 • a munkakönyv másolata vagy egy igazolás, amely igazolja az előző munkahelyeken ledolgozott periódust;

 • erkölcsi bizonyítvány, vagy egy nyilatkozat arról, miszerint az adott személy nem büntetett előéletű;

 • családorvos által kiállított igazolás, amely igazolja, hogy az adott személy egészségi állapota megengedi a szóban forgó állás betöltését;

 • szakmai önéletrajz.

 •  A hivatalos iratokhoz mellékelve kérünk egy, hat hónapos időtartamot átfogó, a kiállítás profiljához kötődő, gyerekek számára készült programsorozat tervezetet. A programokra havonta, minimum egy alkalommal kell tervezni.

Jelentkezési iratcsomó leadási határideje: 2017. augusztus 23., 16 óra. Az egyesület székhelye:Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 7.

Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, a Vadászati Kulturális Egyesület és a Vadon Egyesület tisztelettel meghívják a 2017. június 16 -17-én sorra kerülő VII. Székelyföldi Vadásztalálkozóra.

A rendezvény fővédnöke:

Dr. Semjén Zsolt  Magyarország miniszterelnök-helyettese, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke

A rendezvény védnökei:

Dr. Csányi Sándor az OTP Bank elnök-vezérigazgatója,
gróf Károlyi József a 2021-re tervezett Vadászati Világkiállítás miniszteri biztosa


VII. SZÉKELYFÖLDI VADÁSZTALÁLKOZÓ

2017. június 16 ., péntek, Sepsiszentgyörgy

15.00 Vadászati Akadémia – Bod Péter Megyei Könyvtár, Gábor Áron terem

 • Prof. Dr. Faragó Sándor - a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora – Miért vadászunk?

 • Sárkány Árpád - a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács alelnöke – Miért „szégyen” vadásznak lenni Romániában?

18.00 A magyarországi Vadászati Kulturális Egyesület Képzőművész körének kiállítás megnyitója - Székelyföldi Vadászati Kiállítás előcsarnoka

2017. június 17., szombat, Árkos

9.00 Főzőverseny indítása

9.30 Vadászkellék- és kézműves vásár megnyitása

10.00 Vadászkürtös fogadtatás, vadászegyesületek ünnepélyes bevonulása

10.30 Ünnepi megnyitó

Szent Hubertusz-áldás

Székelyföldi Vadász Érdemrendek átadása

12.00 Trófeakiállítás megnyitója

13.00 Solymászbemutató

13.30 Magyar agarak bemutatója

14.00 Solymászat és agarászat a kastély parkjában

15.00 A főzőverseny eredményhirdetése és díjazása

15.30 Az árkosi Dr. Gelei József Általános Iskola Kökényes tánccsoportjának műsora

16.00 Rétyi Kováts András Fúvószenekar koncertje

17.00 Háromszék Táncegyüttes műsora

17.30 Erdélyi Tamás: Erdő-mező hangjai című csalsíp bemutatója

18.00 Vadász báli ruhák bemutatása Tormáné Gyöngyösi Zsuzsanna közreműködésével

18.30 Vadászkürt együttes előadása

19.00 Vándorzászló átadás

19.30 Bojtorján együttes koncertje

Állandó programok:

 • megtekinthető a magyarországi Vadászati Kulturális Egyesület, Természetfotó kör tagjainak munkáiból készült Vadászati Kulturális Értéket képviselő természetfotó kiállítása

 • gyerek játszóház


„Látogatás a Dél-Afrikai Krüger Nemzeti Parkban” – Dr. Kiss J. Botond tudományos kutató vetített előadása

Házigazda: Demeter János – a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója

Az előadót bemutatja: Dr. Zsigmond Győző – egyetemi tanár

Időpont: 2017. április 19., szerda - 18.00 óra

Helyszín: Székelyföldi Vadászati Kiállítás, Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre utca 11, Bedő Albert terem


„Éjszakai világ”

Dr. Munzlinger Attila fotókiállítása

Házigazda: Demeter János A Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója

A kiállítást megnyitja: György Zsolt

A kiállításmegnyitót követően Dr. Munzlinger Attila vetített előadást tart „Asztrotájképek készítése a gyakorlatban” címmel. Az előadás után az érdeklődő fotósoknak lehetőségük nyílik asztrotájképeket készíteni terepen, rossz idő esetén az érdeklődők meghallgathatnak még egy vetített előadást „Képfeldolgozási technikák bemutatása” címmel.

Az érdeklődőket megkérjük a terepi fotózásra hozzák magukkal fotófelszerelésüket. A Workshop helyszínére az érdeklődök maguk oldják meg a szállításukat. A terepi fotózást Sepsiszentgyörgy 15 kilométeres körzetében tartjuk.

Megnyitó: 2017. április 21., péntek - 18.00 óra

Helyszín: Székelyföldi Vadászati Kiállítás, Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre utca 11


A Vadon Egyesület versenyvizsgát hirdet, a következő állások betöltésére:

Lovasközpont – Benedekmező

• gondnok (lovak gondozása és egyéb teendők ellátása)
Jelentkezési iratcsomó leadási határideje: 2016. június 23., 16.00 óra.
A versenyvizsgára 2016. június 27-én kerül sor, 10.00 órától és az interjú vizsgára június 29-én, 10.00 órától kerül sor.

Bővebb felvilágosítást a székhelyen: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 7. sz. alatt, a vadon@vadon.ro e-mail címen, valamint a 0745473965 vagy a 0267351177 telefonszámon lehet kérni.

A vizsgán való részvételhez szükséges iratok:
- kérvény;
- személyazonossági igazolvány másolata;
- a szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata;
- a munkakönyv másolata vagy egy igazolás, amely igazolja az előző munkahelyeken ledolgozott periódust;
- erkölcsi bizonyítvány, vagy egy nyilatkozat arról, miszerint az adott személy nem büntetett előéletű;
- családorvos által kiállított igazolás, amely igazolja, hogy az adott személy egészségi állapota megengedi a szóban forgó állás betöltését;
- szakmai önéletrajz.
Az iratcsomók leadási határideje 2016. június 23, 16 óra. A Vadon Egyesület székhelye:Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 7.

BIBLIOGRÁFIA

1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

2. O. G nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

3. LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colectiilor publice

4. Statutul „ASOCIATIEI VADON” letöltés

5.  Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.


„Sátor a természetben zajló oktatásért”

A Vadon Egyesület fő célja Kovászna megye természeti értékeinek bemutatása és egy harmonikus kapcsolat biztosítása a turisztikai ágazat és a szociális, valamint a környezeti tényezők között.

„Sátor a természetben zajló oktatásért” pályázat keretén belül a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a tervezett programok megvalósításához, vásároltunk egy nagyméretű katonasátrat. A támogatás összege 5680 lej (400.000 Ft).

A megvásárolt sátrat a következő programjaink alkalmával fogjuk használni:

Egyesületünk fontosnak tartja a természetszeretet és a környezettudatos nevelést. Ennek érdekében különböző szabadtéri programok szervezését tervezzük a jövőben, ahol a gyerekek/érdeklődők megismerkedhetnek a minket körülvevő környezettel, élővilággal.

A jövő év folyamán különböző csillagászati események megfigyelésére, csillagászati túrákat,  programokat szervezünk, ahol egy csillagvizsgáló távcső segítségével vizsgáljuk a csillagos égboltot.

Jövő év augusztusban kerül megrendezésre egyesületünk által az immár hagyományossá vált  lovastábor, melynek alkalmával a különböző gyerekfoglalkozásokat a sátorban fogjuk lebonyolítani.


A csillagösvény népe

“A csillagösvény népe” Kövi Arthur Bálint zeneszerző alkotása, és Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatójának ötletéből született. A Bethlen Gábor Alap hárommillió forinttal támogatta zenés eredettörténeti zenemű megírását és felvételét.

A zenemű ősbemutaója 2016 december 17.-én, 19 órai kezdettel lett megtartva a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban.

Előadták:

Cosmos Együttes

- Kövi Arthur Bálint – gordonka, ének

- Veres Lóránt – brácsa

- Franczia Dániel – cajon, sansula, tapan, tombak, csörgők, ceglédi kanna, doholla

valamint:

- Melkuhn Róbert – furulyák, tilinkók, kaval, bansouri, fuvola

- Szöllősi Kata – G,E,A és Fisz hangolású citerák

- Kertész János – ütőgardon

Alapító önkormányzatok
Payments by Netopia
Termeni si conditii
Livrare
Politica retur
Politică de Confidențialitate - GDPR

ASOCIAŢIA VADON
CUI: RO30975376
Adresa: 520003, Sfântu Gheorghe
Str. Gróf Mikó Imre, nr. 11
jud. Covasna, România
Telefon:+40 0720 000 707
E-mail: vadon@vadon.ro