Invitație

Expoziția de Fotografie de Natură a Clubului Fotografic TransNatura

Gazda expoziției: Demeter János directorul executiv al Asociației Vadon

Deschide expoziția: Magdó István, vicepreședintele Federației Mondiale a Artiștilor Fotografi Maghiari

Vernisajul expoziției: miercuri 28 februarie 2018, ora 18:00

Locație: Expoziția Cinegetică a Ținutului Secuiesc, Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 11

 


Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Asociaţia pentru Cultură Vânătorească din Ungaria

și Asociaţia „VADON” au onoarea de a vă invita la

Întâlnirea Vânătorilor din Ţinutul Secuiesc,

ediţia a VII-a, care va avea loc în data de

16 -17 iunie 2017

 

Evenimentul este organizat sub patronajul domnilor

Dr. Zsolt Semjén

Viceprim-ministrul Ungariei,

Președintele Asociaţiei Vânătorilor din Ungaria

Dr. Csányi Sándor

Președinte - Director executiv Banca OTP

contele Károlyi József

Comisarul cu rang de ministru al Expoziției Mondiale de Vânătoare ce se va organiza în anul 2021

 

A VII-A ÎNTÂLNIRE A VÂNĂTORILOR DIN ŢINUTUL SECUIESC

 

Vineri, 16. iunie 2017, Sfântu Gheorghe

15.00 Academia de vânătoare – Biblioteca Județeană „Bod Péter”, sala Gábor Áron

  • Dr.Faragó Sándor va susține un seminar cu titlul – De ce vânăm?

  • Sárkány Árpád va susține un seminar cu titlul – De ce este „rușine” să fi vânător în România?

18.00 Vernisajul expoziţiei de arte plastice a membrilor Asociaţiei pentru Cultură Vânătorească din Ungaria - Expoziția Cinegetică a Ținutului Secuiesc.

 

Sâmbătă, 17. iunie 2017, Arcuș

 

9.00 Startul concursului gastronomic

9.30 Deschiderea târgului de produse şi obiecte de artizanat vânătoresc

10.00 Bun venit cu corn de vânătoare, intrarea solemnă a Asociațiilor de Vânătoare

10.30 Ceremonia de deschidere

Binecuvântarea Sfântului Hubertus

Înmânarea meritelor vânătorești

12.00 Deschiderea expoziției de trofee

13.00 Demonstrație de vânătoare cu șoimi

13.30 Prezentarea ogarilor maghiari

14.00 Vânătoare cu șoimi și ogari în parcul Castelului Szentkereszty

15.00 Anunţarea rezultatelor şi ceremonia de decernare a premiilor pentru câștigătorii concursului gastronomic

15.30 Spectacolul Grupului de dans Kökényes, al elevilor Școlii Generele „Dr. Gelei József” din Arcuș

16.00 Concertul fanfarei „Kováts András” din Reci

17.00 Spectacolul Ansamblului de dansuri „Háromszék”

17.30 Erdélyi Tamás, Vocile naturii - prezentare de chemătoare

18.00 Prezentare de modă – Rochii pentru baluri vânătoreşti, designer vestimentar Tormáné Gyöngyösi Zsuzsanna

18.30 Concert oferit de ansamblul de suflători al Camerei Vânătorilor din Ungaria

19.00 Ceremonia de închidere a evenimentului

19.30 Concertul formației Bojtorján

 

Pe toată durata evenimentului:

  • va fi deschisă Expoziția de fotografie a Cercului fotografic de natură al Asociaţiei pentru Cultură Vânătorească din Ungaria

  • va funcționa un colț de joacă pentru copii.

 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica programul evenimentului.

 


„LUMEA NOPȚII”

Expoziție de fotografie a domnului Dr. Munzlinger Attila

Deschide expoziția: György Zsolt

Gazda expoziției: Demeter János - directorul executiv al Asociației Vadon

După vernisajul expoziției Dr. Munzlinger Attila va susține un seminar cu tema „Realizarea imaginilor de astrofotografie de peisaj în practică“. După seminar fotografii interesați se vor putea deplasa pe teren, pentru a încerca în practică realizarea imaginilor de astrofotografie de peisaj. În cazul vremii nefavorabile participanții vor putea asculta un nou seminar cu titlul „Prezentarea diferitelor tehnici de prelucrare a imaginilor“.

Fotografii interesați sunt rugați să aducă la eveniment echipamentul de fotografie, deplasarea pe teren se va face cu mijloacele de transport proprii, la o distanță de aproximativ 15 km.

Vernisajul expoziției: vineri 21 aprilie 2017, ora 18:00

Locație: Expoziția Cinegetică a Ținutului Secuiesc, Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 11

 

Asociaţia Vadon organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

Centrul Evcestric - Benedekmező

• administrator (îngrijirea cailor și a gospodăriei)
Termenul de depunere a dosarelor de înscriere – 23 iunie 2016, orele 16.00.
Concursul va avea loc pe data de 27 iunie 2016, de la orele 10.00 iar proba de interviu va avea loc pe data de 29 iunie 2016 orele 10.00.
Relatii suplimentare la sediu: Sfântu Gheorghe, P-ta Libertății nr. 7, pe adresa de e-mail: vadon@vadon.ro, sau la numerele de telefon 0745473965 sau 0267351177.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului asociației;
- copia actului de identitate;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 23 iunie 2016 ora 16, la sediul Asociației Vadon, Sfantu Gheorghe, P-ţa Libertății nr.7.

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de coordonator proiect/colectie al asociaţiei „ASOCIATIA VADON”
 

1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

2. O. G nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

3. LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colectiilor publice

4. Statutul „ASOCIATIEI VADON” descărcare

5.  Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.

Instituții fondatoare
Payments by Netopia
Termeni si conditii
Livrare
Politica retur
Politică de Confidențialitate - GDPR

ASOCIAŢIA VADON
CUI: RO30975376
Adresa: 520003, Sfântu Gheorghe
Str. Gróf Mikó Imre, nr. 11
jud. Covasna, România
Telefon:+40 0720 000 707
E-mail: vadon@vadon.ro